Over Ons

Onze Stichting is op 23 juni 2004 opgericht door vier enthousiaste liefhebbers van Zuid-Afrika:  Angelita en Jos Nienhuis, Jenny van Alten en John Willemse.

Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • Marcel Burger – Voorzitter
  • Jos Nienhuis – Penningmeester
  • Mark Agterdenbosch – Algemeen Bestuurslid
  • Hannah Jansen – PR & Communicatie

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Gemaakte kosten komen nimmer ten laste van Stichting Karoocare.

Contactgegevens

Secretariaat: Zilverparkkade 23 – 8232 WJ Lelystad – (0320) 23 29 23

Email: info@karoocare.nl

Bankrekeningnummer: NL69RABO 0302512519

Stichting KarooCare is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 34209670

Voor vragen e.d. zie ons contactformulier