Over Ons

Onze Stichting is op 23 juni 2004 opgericht door vier enthousiaste liefhebbers van Zuid-Afrika:  Angelita en Jos Nienhuis, Jenny van Alten en John Willemse. We realiseren onze doelstellingen met een klein team, bestaande uit het bestuur en Angelita (die het bestuur zeer veel werk uit handen neemt) en Maaike Burger.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • Voorzitter – Vacature
  • Jos Nienhuis – penningmeester
  • Drs. John Willemse – secretaris
  • Marcel Burger – algemeen bestuurslid
  • Drs. Jenny van Alten – algemeen bestuurslid

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Gemaakte kosten komen nimmer ten laste van Stichting Karoocare.

Contactgegevens

Secretariaat: Zilverparkkade 23 – 8232 WJ Lelystad – (0320) 23 29 23

Email: info@karoocare.nl

Bankrekeningnummer: NL69RABO 0302512519

Stichting KarooCare is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 34209670

Voor vragen e.d. zie ons contactformulier