Welkom

Stichting KarooCare is een Nederlandse organisatie, opgericht in 2004, die zich inzet voor onderwijs voor kinderen en jong volwassenen die afkomstig zijn uit de Karoo-streek in Zuid-Afrika.

Op deze website kunt u lezen over de activiteiten van onze Stichting en over de besteding van giften en schenkingen.

Doel

Het doel van Stichting KarooCare is: het ondersteunen van onderwijs ten behoeve van kinderen en jong volwassenen – in het bijzonder afkomstig uit de Karoostreek Zuid-Afrika – ten einde hen in staat te stellen zelfstandig in hun onderhoud te voorzien.

KarooCare wil dit doel bereiken door o.a. het beschikbaar stellen van leermiddelen en sportfaciliteiten, de aanschaf en het onderhoud van schoolgebouwen en het verstrekken van studiebeurzen.

Voor ons werk zijn wij afhankelijk van de giften van particulieren, bedrijven en instellingen.

ANBI

Stichting KarooCare is een door overheid erkende stichting: ANBI (Agemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat onze Stichting een aantal belastingvoordelen kent t.a.v. erven, schenken en giften. Zie: Giften