Beleid 2023 – 2026

Doel van Stichting KarooCare:

Het ondersteunen van kinderen in de Karoo-streek, Zuid-Afrika

Momenteel gebeurt dat als volgt.

Ondersteunen van: 

  • een grote lagere school in Oudtshoorn, waar zowel kleurlingen, blanke en zwarte leerlingen opzitten
  • een crèche in Blomnek, een township in de buurt van De Rust
  • leerlingen uit de Kleine Karoo die onderwijs volgen op een school voor blinden en/of slechtziende kinderen

Medio 2023 – 2026:

  • Wij zetten de lopende projecten voort en monitoren per kwartaal het goede verloop
  • Stimuleren zelfredzaamheid en waar mogelijk doen wij co-financiering
  • Scholen in staat stellen door zonne-energie aanzienlijk te besparen op energiekosten om dit geld ten goede van onderwijs te laten komen
  • Projecten initiëren om leerlingen in de toekomst in staat te stellen voor zichzelf en hun directe omgeving te zorgen
  • Donateurs en participanten transparant informeren over de bestemmingen en effecten van de donaties
  • Wij staan open voor aanvragen voor ondersteuning vanuit de Karoo-scholen c.q. Afrikaanse partners. Aanvragen worden kritisch bestudeerd en zo nodig gehonoreerd. Aanvragen dienen te passen binnen de doelstelling van onze Stichting. Gelet wordt op haalbaarheid, betrouwbaarheid en continuïteit.