Geschiedenis

Vlakteplaas betekent “boederij in de vallei”. En UCC staat voor “United Congregational Church”, een christelijke groep gesticht door missionarissen. Zij kochten ruim 100 jaar geleden een stukje grond en bouwden daarop een kerk, waarin vervolgens een school werd gesticht.De oude kerk werd met houten vouwdeuren in drie lokalen verdeeld, zodat op zondag de kerkdienst doorgang kon vinden.

De school was vanaf het begin alleen toegankelijk voor “niet-blanke” kinderen. Ook latere regeringen stonden niet toe dat blanke kinderen naar deze school gingen.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw verbood de toenmalige apartheidsregering onder de zogenaamde “Coloured Peoples Education politiek” alle religieuze onderzoek en financiering van de door missionarissen gestichte scholen. Daarnaast stelde ze minimumlonen voor de onderwijzers vast, van wie velen vaak onbevoegd en slecht opgeleid waren. Deze scholen moesten de apartheidscurricula streng uitvoeren, anders werden ze gesloten. Desondanks overleefde de Vlakteplaas Skool, zelfs onder schrikbarende omstandigheden: geen water, geen sanitair, geen elektriciteit en geen speelveld.

Met de komst van de democratische regering onder Nelson Mandela werd grote nadruk gelegd op beter onderwijs voor de miljoenen benadeelde kinderen in Zuid-Afrika. Helaas werd aan plaatsen en steden met grote aantallen kinderen prioriteit gegeven wat betreft de bouw van nieuwe scholen, lerarenopleidingen, sportvelden, e.d. Dus de Vlakteplaas Skool, als kleine plaatselijke school, stond en staat erg laag op de prioriteitenlijst.

Echter, wat begon als een schooltje in een oud kerkgebouw is nu een groot nieuw schoolgebouw met kombuis (keuken), crèche, sportterrein en beheerderswoning. Dit alles mogelijk gemaakt door de (financiële) steun van talloze donateurs en sponsors.