Beleid 2019 – 2022

Doel van Stichting KarooCare:

Het ondersteunen van kinderen in de Karoo-streek, Zuid-Afrika

Momenteel gebeurt dat als volgt.

Ondersteunen van: 

  • een grote lagere school in Oudtshoorn, waar zowel kleurlingen, blanke en zwarte leerlingen opzitten
  • een crèche in Blomnek, een township in de buurt van De Rust
  • een LTS  in Oudtshoorn voor leerlingen met een lichte beperking
  • leerlingen uit de Kleine Karoo die onderwijs volgen op een school voor blinden en/of slechtziende kinderen

Medio 2019 – 2022:

  • Wij continueren de lopende projecten en monitoren het goede verloop
  • Wij staan open voor aanvragen voor ondersteuning vanuit de Karoo-scholen c.q. Afrikaanse partners. Aanvragen worden kritisch bestudeerd en zo nodig gehonoreerd. Aanvragen dienen te passen binnen de doelstelling van onze Stichting. Gelet wordt op haalbaarheid en betrouwbaarheid.